Giới thiệu VTS

Được thành lập từ năm 1991 , Công ty Việt Tiến Tung Shing là đơn vị hợp tác giữa Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến (Việt Nam) và Công Ty Tung Shing Sewing Machine (Hồng Kong) theo giấy phép đầu tư số 294/GP do Ủy Ban Hợp Tác Đầu Tư (nay là Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư) cấp ngày 26/12/1991.